Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2021/118

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Budjettineuvos Petri Syrjänen, p. +35 8295530065
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaisesti päätöksessään 17.6.2021 hylännyt Ahvenanmaan maakunnan hallituksen erityistä avustusta koskevan hakemuksen, koska maakunnalla ei ole oikeudellista velvollisuutta maksaa haettuja korvauksia kolmannelle osapuolelle. Hakemus koski tammikuun alussa 2019 Ahvenanmaalla riehuneen myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamiseen Ahvenanmaan sähkö- ja televerkonhaltijoille myönnettävää tukea. Tuen määrä olisi yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen