Viran täyttäminen OM/2021/101

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Oikeusministeriö

Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Petri Sahi

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Petri Sahin 1.9.2021 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.