Tasavallan presidentin asetus OM/2021/109

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa. Samalla kumotaan nykyinen kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maa-kunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (199/2013). Sopimusasetusta olisi muutettava päästökauppakauden 2021–2030 valmistelujen yhteydessä vastaamaan voimassa olevaan valtakunnan lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia. Asetusta olisi samalla muutettava vastaamaan eräitä maakuntalain muutoksia. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä syyskuuta 2021.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.