Tasavallan presidentin asetus OM/2021/109

« Tasavallan presidentin esittely 27.8.2021 11.15

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa. Samalla kumotaan nykyinen kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maa-kunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (199/2013). Sopimusasetusta olisi muutettava päästökauppakauden 2021–2030 valmistelujen yhteydessä vastaamaan voimassa olevaan valtakunnan lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia. Asetusta olisi samalla muutettava vastaamaan eräitä maakuntalain muutoksia. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä syyskuuta 2021.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen