Valtioneuvoston päätös SM/2021/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2021 16.30

Sisäministeriö

Suomen Kabulin-edustuston asemamaasta palkattujen ja muiden ryhmien edustajien ottaminen Suomeen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Hallitusneuvos Eero Koskenniemi, p. 029 5488616

Asia

Ulkomaalaislain 93 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisistunnossaan päättää ulkomaalaisten ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Sisäministeriö on valmistellut päätösehdotuksen yhteistyössä ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ulkomaalaislain 93 §:n edellyttämällä tavalla. Päätösehdotusta laadittaessa on huomioitu myös valtionvarainministeriön, puolustusministeriön, Rajavartiolaitoksen, Maahanmuuttoviraston ja Suojelupoliisin näkökannat. Päätöksessä esitetään, että Suomi voi ulkomaalaislain 93 §:n mukaisella humanitäärisellä perusteella ottaa yhteensä enintään 40 nykyistä, Suomen Kabulin-edustuston asemamaasta Afganistanista palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien sekä yhteensä enintään 10 Suomen Kabulin edustuston kanssa työsuhteessa 1.1.2021 jälkeen ollutta asemamaasta palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Lisäksi Suomi voi ottaa yhteensä enintään 50 Euroopan unionin Kabulin edustuston paikalta palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien tai Euroopan unionin pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston (ECHO) kenttätoimiston henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Lisäksi Suomi voi ottaa yhteensä enintään 30 henkilöä Naton RS-kriisinhallintaoperaation palveluksessa ollutta henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Henkilöt otetaan Suomeen Afganistanista. Heille myönnetään ulkomaalaislain 113 §:n mukainen oleskelulupa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että Suomi ottaa ulkomaalaislain 93 §:n mukaisella humanitäärisellä perusteella yhteensä enintään 40 nykyistä, Suomen Kabulin-edustuston asemamaasta Afganistanista palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien sekä yhteensä enintään 10 Suomen Kabulin edustuston kanssa työsuhteessa 1.1.2021 jälkeen ollutta asemamaasta palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Lisäksi Suomi voi ottaa yhteensä enintään 50 Euroopan unionin Kabulin edustuston paikalta palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien tai Euroopan unionin pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston (ECHO) kenttätoimiston henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Lisäksi Suomi voi ottaa yhteensä enintään 30 henkilöä Naton RS-kriisinhallintaoperaation palveluksessa ollutta henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Henkilöt otetaan Suomeen Afganistanista. Heille myönnetään ulkomaalaislain 113 §:n mukainen oleskelulupa.

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Henkilöiden siirtäminen Suomeen toteutetaan valtion järjestämällä tilauslennolla. Arvioidut kustannukset ovat noin 700 000 euroa. Kustannukset saattavat kasvaa turvallisuustilanteen heiketessä, jolloin palveluntuottajan vakuutusmaksut kasvavat. Menot katetaan valtiovarainministeriön momentilta ”28.99.96 Ennakoimattomat menot”.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.