Valtioneuvoston päätös SM/2021/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.8.2021 18.00

Sisäministeriö

Suomen Kabulin-edustuston asemamaasta palkattujen ja muiden ryhmien edustajien ottaminen Suomeen

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Eero Koskenniemi, Hallitusneuvos p.029 5488616
Asia

Ulkomaalaislain 93 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisistunnossaan päättää ulkomaalaisten ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken.

 

Sisäministeriö on valmistellut päätösehdotuksen yhteistyössä ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ulkomaalaislain 93 §:n edellyttämällä tavalla. Päätösehdotusta laadittaessa on huomioitu myös valtionvarainministeriön, puolustusministeriön, Rajavartiolaitoksen, Maahanmuuttoviraston ja Suojelupoliisin näkökannat.

 

Päätös täydentää 13.8.2021 tehtyä valtioneuvoston päätöstä yhteensä 130 henkilön ottamisesta Suomeen ulkomaalaislain 93 §:n mukaisella humanitaarisellä perusteella. Päätökseksi esitetään, että Suomi voi ulkomaalaislain 93 §:n mukaisella humanitaarisellä perusteella ottaa yhteensä enintään 5 nykyistä, Suomen Kabulin-edustuston asemamaasta Afganistanista palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien sekä yhteensä enintään 35 Suomen Kabulin edustuston kanssa 1.1.2016 ja 31.12.2020 välisenä aikana työsuhteessa ollutta asemamaasta palkattua henkilöä, jotka ovat pyytäneet Suomelta maahanottoa, näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien.

 

Henkilöt otetaan Suomeen Afganistanista. Heille myönnetään ulkomaalaislain 113 §:n mukainen oleskelulupa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää aiemman 13.8.2021 tehdyn päätöksen lisäksi, että Suomi ottaa ulkomaalaislain 93 §:n mukaisella humanitaarisellä perusteella yhteensä enintään 5 nykyistä, Suomen Kabulin-edustuston asemamaasta Afganistanista palkattua henkilöä näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien sekä yhteensä enintään 35 Suomen Kabulin edustuston kanssa 1.1.2016 ja 31.12.2020 välisenä aikana työsuhteessa ollutta asemamaasta palkattua henkilöä, jotka ovat pyytäneet Suomelta maahanottoa, näiden samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja täysi-ikäiset naimattomat lapset mukaan lukien. Henkilöt otetaan Suomeen Afganistanista. Heille myönnetään ulkomaalaislain 113 §:n mukainen oleskelulupa.
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Henkilöiden siirtäminen Suomeen toteutetaan valtion järjestämällä tilauslennolla. Alkuperäisessä 13.8.2021 tehdyssä päätöksessä arvioidut noin 700 000 euron kokonaiskustannukset kattavat myös alkuperäistä päätöstä täydentävän päätöksen aiheuttamat kustannukset. Kustannukset saattavat kasvaa turvallisuustilanteen heiketessä, jolloin palveluntuottajan vakuutusmaksut kasvavat. Menot katetaan valtiovarainministeriön momentilta ”28.99.96 Ennakoimattomat menot”.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen