Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto VM/2021/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 antaman selonteon johdosta (EK 21/2021 vp; VNS 3/2021 vp)

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa määrätietoisia toimia julkisen talouden vakauttamiseksi keskittyen erityisesti talouden kasvutekijöiden vahvistamiseen, työllisyysasteen nostamiseen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen kaikilla sektoreilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen