Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 VN 99/2021

Istunnon ajankohta 9.9.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

9.9.2021 13.45 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Esa Pulkkinen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5140300

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, Hallitusneuvos p.+35 8295530223

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö

Anna Leppäkoski, Neuvotteleva virkamies p.029 5250206

Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Pekka Virkamäki, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250073

Hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.