Viran täyttäminen OM/2021/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Pekka Ilari Nissilä Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Maria Johanna Jokinen

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Pekka Ilari Nissilän 1.10.2021 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Maria Johanna Jokisen 1.10.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen