Viran täyttäminen OM/2021/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkoihin esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti, käräjätuomari Jaana Annika Helander ja hovioikeudenneuvos Kati Maaria Lavi-Waltari

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Timo Pekka Vilhelm Vuojolahden 1.1.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Jaana Annika Helanderin 1.1.2022 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Kati Maaria Lavi-Waltarin 1.1.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen