Valtioneuvoston asetus UM/2021/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kimmo Sinivuori, Kaupallinen neuvos p.029 5350061
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä Tallinnassa 13 helmikuuta 1992 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta. Sopimus tulee voimaan 18 päivänä syyskuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18 päivänä syyskuuta 2021. Asetuksella kumotaan asetus Viron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1012/1992).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen