Valtioneuvoston selonteko PLM/2021/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko

VNS 8/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Esa Pulkkinen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5140300
Asia
Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen puolustuskyky vastaa toimintaympäristön vaatimuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle puolustusselonteon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen