Virkavapauden myöntäminen LVM/2021/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokselle

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471
Asia
Hallitusneuvos Elina Immonen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta ajaksi 15.9.2021 – 31.7.2026 hoitaakseen apulaispäällikön tehtävää Maahanmuuttovirastossa. Elina Immonen on nimitetty 15.9.2021 – 31.7.2026 väliseksi määräajaksi apulaispäällikön tehtävään Maahanmuuttovirastoon. Virkavapauden kestoksi tulee yli kaksi vuotta, jolloin virkavapauden myöntää valtioneuvosto.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää hallitusneuvos Elina Immoselle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta ajaksi 15.9.2021 – 31.7.2026
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen