Valtioneuvoston asetus STM/2021/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetusta muutettaisiin epidemian kiihtymisvaiheen rajoituksista perustason rajoituksiin (Keski-Suomen maakunta) säädettävän alueen osalta. Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoituksista. Keski-Suomen maakunnassa ei enää sovellettaisi asiakaspaikkarajoituksia sisätiloissa. Lisäksi 4 §:ssä säädetyt anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset poistettaisiin Keski-Suomen maakunnasta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan viipymättä 10.9.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Asetuksessa säädetyt rajoitukset vaikuttavat alueiden epidemiatilanteita vastaavasti negatiivisesti ravitsemisliikkeiden toimintaedellytyksiin lähes koko maassa ja ehdotetut lievennykset koskevat Keski-Suomen maakuntaa. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan viikoittain ja rajoituksia muutetaan alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen