Valtion varallisuuden luovuttaminen UM/2021/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Ulkoministeriö

Suostumuksen antaminen ulkoministeriölle luovuttaa vastikkeetta COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattoreiden välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin.

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Satu Santala, Ulkoasiainneuvos p.029 5351815
Asia

Esitetään, että valtioneuvosto antaa ulkoministeriölle suostumuksen luovuttaa vastikkeetta COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattoreiden välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin 10 miljoonan (10 000 000) euron arvosta. Suomi on sitoutunut EU:n rokotehankintastrategiaan ja osallistunut EU:n rokoteyhteistyön puitteissa rokotteiden ennakko-ostosopimuksiin. Suomi saa sopimusten kautta enemmän rokotteita kuin mitä tarvitaan koko väestön rokottamiseen. Sopimukset ovat sitovia ostovelvoitesopimuksia, joten mikäli rokotteita eiluovutettaisi, osa maksetuista rokotteista jäisi kokonaan käyttämättä. Näin ollen Suomi lahjoittaa sen käyttämättömäksi jääviä COVID-19-rokotteita Gavin hallinnoimaan COVAX AMC -rokoteyhteistyömekanismiin (noin 3 miljoonaa Astra Zenecan rokoteannosta ja 650 000 Janssenin Johnson & Johnson -rokoteannosta, mikä vastaa noin 10:tä miljoonaa euroa). Kyseiset rokotteet ohjautuisivat COVAX AMC:n edellyttämällä tavalla lahjoituksiin suoraan valmistajalta eivätkä ne saavu missään vaiheessa Suomeen. COVID-19-rokotteiden lahjoittaminen ei hidasta rokotustahtia Suomessa. COVID-19-rokotelahjoitusten aloitus tulee ajankohtaiseksi syksyn 2021 aikana. Rokotteiden lahjoittaminen on osa EU:n rokotesolidaarisuutta Team Europe -aloitteen puitteissa. Käytännössä rokotelahjoitusten koordinointi COVAX AMC:lle tapahtuu ennakkoon sovitun EU:n jäsenvaltion kautta (yksi EU-jäsenvaltio koordinoi useiden jäsenvaltioiden rokotelahjoitukset yhden rokotevalmistajan osalta). Suomi on sitoutunut yhdessä muiden EU-jäsenmaiden ja komission kanssa vahvasti solidaarisuuteen koronapandemian hoidossa tarvittavien lääkkeiden, rokotteiden ja diagnostiikan jakamiseksi yhdenvertaisesti. Suomi kannattaa ensisijaisesti COVAX AMC -rokoteyhteistyömekanismin hyödyntämistä rokotteiden lahjoittamiseksi. Mitä hitaammin rokotusohjelmat toteutuvat kaikissa maissa, sitä enemmän viruksen on mahdollista muuntautua ja kehittää vastustuskykyä COVID-19-rokotteita vastaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa ulkoministeriölle suostumuksen luovuttaa vastikkeetta COVID- 19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattoreiden välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC-mekanismiin liitteenä olevan mukaisesti
Vaikutukset
Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ulkoministeriö kohdentaisi tarkoitukseen vuoden 2021 talousarvion momentilta 24.30.66. (varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdan 24.30.66.4 (maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö) sitomattomasta määrärahasta 10 miljoonaa (10 000 000) euroa rokotelahjoituksiin Gavin hallinnoimaan COVAX AMC -mekanismiin. Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion, johon sisältyi rokotteiden lahjoittaminen Gaville COVAX AMC -mekanismiin ja määrärahan siirto STM:n momentilta UM:n momentille 24.30.66 (HE 95/2021 vp; EK 20/2021 vp). COVID-19-rokotteiden konkreettinen lahjoittaminen edellyttää vielä erillisiä päätöksiä ulkoministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Ulkoministeriö maksaa rokotteet suoraan rokotevalmistajille osana Suomen EU-rokotehankintoja, ja lahjoittaa maksetut rokotteet Gaville COVAX AMC -mekanismiin. Koska Suomen valtio on sitoutunut maksamaan hankittavat rokotteet joka tapauksessa, järjestelyn kustannusvaikutus valtiolle on neutraali tai lähes neutraali.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen