Muutos lautakunnan kokoonpanossa OM/2021/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Antti Leinonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150264
Asia
Tuomioistuinlain 20 luvun 1 ja 4 §:n mukaan tuomarinvalintalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittää ja eron jäsenyydestä myöntää valtioneuvosto. Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja. Valtioneuvosto on 7.5.2020 asettanut toimikaudeksi 15.5.2020 - 14.5.2025, tuomarinvalintalautakunnan. Syyttäjiä edustava lautakunnan jäsen valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta on 4.8.2021 pyytänyt eroa jäsenen tehtävästä, koska hän ei ole enää Syyttäjälaitoksen palveluksessa. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on kirjeessään 27.8.2021 nimennyt jäsenehdokkaiksi valtionsyyttäjä Mika Appelsinin ja johtavan aluesyyttäjän Leena Hurmala-Kanervan. Valtakunnansyyttäjä on samalla esittänyt lautakunnan varajäseneksi ehdokkaista sitä, jota ei nimetä varsinaiseksi jäseneksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionsyyttäjä Ritva Sahavirralle eron tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 12.11.2021 lukien ja nimittää hänen seuraajakseen valtionsyyttäjä Mika Appelsinin sekä Appelsinilta vapautuvaan varajäsenen tehtävään johtavan aluesyyttäjän Leena Hurmala-Kanervan, molemmat 12.11.2021 alkaen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.5.2025 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen