Ohjelmat SM/2021/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sisäministeriö

Esitys Euroopan unionin rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 029 5488250
Asia
Esitys koskee Euroopan unionin rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) ohjelmaa EU-ohjelmakaudelle 2021-2027. Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta ulkorajoilla ja yhteistä viisumipolitiikkaa. Ohjelma on valmisteltu sisäministeriön johdolla poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa on edustajia rahaston toimialoista vastaavista ministeriöistä ja niiden alaisista viranomaisista sekä järjestöistä. Ohjelma kattaa myös Ahvenanmaan maakunnan.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen ohjelmaksi 2021-2027 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.26) Sisäasioiden rahastojen, joihin rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen lisäksi kuuluu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto, ohjelmien kautta saatava rahoitus kasvaa merkittävästi verrattuna edeltävään ohjelmakauteen. Suomen osuus rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen EU-rahoituksesta ohjelmakaudella 2021–2027 on 77,97 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden aikana ohjelmaan on mahdollista saada lisärahoitusta rahaston temaattisen välineen kautta sekä väliarvioinnin yhteydessä. EU-rahoituksen lisäksi avustettavaan toimintaan tulee osoittaa kansallista rahoitusta, joka voi olla valtion, kuntasektorin ja yksityisen sektorin rahoitusta. Virastot osoittavat valtion kansallista rahoitusta rahastosta avustettaviin toimiin omien määrärahojensa puitteissa. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momenteille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot ja arvio ohjelmakauden vuosittaisesta rahoituksesta momentille 26.01.26 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021-2027. Ohjelmakauden määrärahat sisältyvät vuoden 2021 talousarvioon, julkisen talouden suunnitelmaan 2022-2025 ja vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.