Ohjelmat SM/2021/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sisäministeriö

Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Laura Yli-Vakkuri, Ylijohtaja p.029 5488250
Asia
Esitys koskee Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ohjelmaa EU-ohjelmakaudelle 2021-2027. Sisäisen turvallisuuden rahastosta voidaan rahoittaa toimia, joilla parannetaan tietojenvaihtoa, tehostetaan yhteistyötä ja vahvistetaan kansallisia valmiuksia rikollisuuden, terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä ja torjunnassa, turvallisuutta uhkaavien tilanteiden, riskien ja kriisien hallinnassa sekä rikosten uhrien suojelemisessa. Ohjelma on valmisteltu sisäministeriön johdolla poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa on edustajia rahaston toimialoista vastaavista ministeriöistä ja niiden alaisista viranomaisista sekä järjestöistä. Ohjelma kattaa myös Ahvenanmaan maakunnan.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmaksi 2021-2027 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: (mom. 12.26.98 ja 26.01.26) Sisäasioiden rahastojen, joihin sisäisen turvallisuuden rahaston lisäksi kuuluu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline, ohjelmien kautta saatava rahoitus kasvaa merkittävästi verrattuna edeltävään ohjelmakauteen. Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahaston EU-rahoituksesta ohjelmakaudella 2021–2027 on 36,60 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden aikana ohjelmaan on mahdollista saada lisärahoitusta rahaston temaattisen välineen kautta sekä väliarvioinnin yhteydessä. EU-rahoituksen lisäksi avustettavaan toimintaan tulee osoittaa kansallista rahoitusta, joka voi olla valtion, kuntasektorin ja yksityisen sektorin rahoitusta. Virastot osoittavat valtion kansallista rahoitusta rahastosta avustettaviin toimiin omien määrärahojensa puitteissa. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Komissiolta saatavat tulot budjetoidaan momenteille 12.26.98 EU:lta saatavat tulot ja arvio ohjelmakauden vuosittaisesta rahoituksesta momentille 26.01.26 EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021-2027. Ohjelmakauden määrärahat sisältyvät vuoden 2021 talousarvioon, julkisen talouden suunnitelmaan 2022-2025 ja vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Määräraha on kehyksen ulkopuolista rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen