Määrärahan jako OM/2021/119

« Raha-asiainvaliokunta 16.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Vuoden 2021 kuntavaaleista kunnille aiheutuneista menoista suoritettava kertakorvaus

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia

Oikeusministeriö suorittaisi kunnille kertakorvauksen vuoden 2021 kuntavaaleista aiheutuneista menoista seuraavasti: Covid-19 –pandemiasta johtuneista terveysturvallisuusjärjestelyistä 0,30 euroa jokaista kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden sekä vaalien siirtämisestä ja ennakkoäänestysajan pidentämisestä johtuen 1,10 euroa jokaista kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden eli yhteensä 1,40 euroa jokaista kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden, kuitenkin vähintään 1500 euroa. Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänioikeutettuja oli koko maassa 4 460 299. Kokonaismeno momentilta 25.50.20 (Vaalimenot) olisi 6 248 083,20 euroa, mihin on varauduttu vuoden 2021 I ja III lisätalousarvioissa.

Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio