Vuokrasopimus TEM/2021/141

« Raha-asiainvaliokunta 16.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimitilojen hallintosopimukset osoitteessa Yrjönkatu 6, Pori

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Anu Jänkälä, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063602
Asia
Työ- ja elinkeinoministeriö oikeuttaisi ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston puolesta Yrjönkatu 6 sijaitsevasta toimitilasta Porissa. Vuokrasopimuksen kohteena olevan toimitilan kokonaispinta-ala on 2 457 m² ja vuosivuokra noin 686 000 euroa (alv 0%). Vuokrasopimukset tehdään voimassaoleviksi arviolta 1.1.2024 alkaen. Sopimusaika on 10 vuotta, jonka jälkeen sopimukset jatkuisivat toistaiseksi voimassa olevina.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Toimitilahanke on osa Senaatti-kiinteistöjen toteuttamaa yhteiskäyttöistä monitoimitilaympäristöä, johon on tarkoitus koota usean eri valtionhallinnon viraston toimitilat. Senaatti-kiinteistöjen kanssa toteutettavassa toimitilahankkeessa Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston nykyiset toimitilat muutetaan nimetyistä työhuoneista joustavaksi monitoimitilaksi. ELY-keskuksen ja TE-toimiston omaan käyttöön nimetyt toimitilat pienenevät, mutta samalla virastot saavat käyttöönsä muiden kiinteistöön sijoittuvien virastojen kanssa yhteiskäyttöistä toimitilaa. Vuokrasopimusten kohteina olevien toimitilojen kokonaispinta-ala vähenee 1 083 m² ja tilatehokkuus paranee merkittävästi nykyisiin toimitiloihin verrattuna. Toimitilahanke on suunniteltu valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti. Toimitilakustannukset laskevat hankkeen johdosta noin 20 000 eurolla (alv 0%) vuodessa momentilla 32.01.02 (ELY-keskusten toimintamenot). Sopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo 10 vuoden laskennalliselta ajalta on noin 8 505 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta