Valtioneuvoston asetus VNK/2021/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Piia Nyström, Hallitussihteeri p.+35 8295161096
Asia
Voimassa olevaa asetusta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan sanamuodoiltaan oikeusministeriössä 1.5.2019 voimaan tullutta organisaatiomuutosta ja työjärjestystä. Asetuksen 3 §:ää muutettaisiin siten, että oikeusministeriön lainvalmisteluosasto tarkastusyksikkö muutettaisiin oikeusministeriön esikunnan lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus -yksiköksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen