Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 VN 104/2021

Istunnon ajankohta 23.9.2021 13.00

23.9.2021 13.59 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.