Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 120/2021 vp; EV 118/2021 vp)

HE 120/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 27 päivänä syyskuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen