Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen PLM/2021/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Asia
Valtioneuvosto on avoimen hakumenettelyn jälkeen nimittänyt 13.7.2018 yleisesikuntaupseeri Lauri Purasen puolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2019-31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on ollut valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin mukainen työn luonne. Ohjelmajohtajan vastuulle kuuluu käynnissä olevien puolustushallinnon strategisten hankkeiden, HX- ja Laivue2020 -hanke, koordinointi. Esitetään, että yleisesikuntaupseeri Lauri Puranen nimitettäisiin puolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.-31.12.2022. Määräaikaisuuden perusteena on edelleen sama työn luonne, Puranen jatkaa puolustushallinnon strategisten hankkeiden koordinointia.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen yleisesikuntaupseeri Lauri Purasen ajalle 1.1.-31.12.2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen