Virkavala VM/2021/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä virkavala

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Irja Peltonen, Hallinto –ja kehitysjohtaja p.+35 8295530138
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan ministeriön kansliapäällikkö on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).
Esitys
Valtiosihteeriksi kansliapäällikkönä nimitetty Juha Majanen vannoo virkavalan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen