Valtion edustajan määrääminen VM/2021/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston suomalaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä määrääminen vuosiksi 2022 - 2024

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Panu Pykönen, Hallitusneuvos p.+35 8295530225
Asia
Esitys, että neuvoston suomalaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2022 - 2024 määrättäisiin seuraavat henkilöt (varajäsenet sulkeissa): Professori Matti Kukkonen Svenska Handelshögskolan (johtava tutkija, tutkimusjohtaja Seppo Kari) Yliopistonlehtori, dosentti Kristiina Äimä Helsingin yliopisto (professori Juha Lindgren) Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Reetta Varjonen-Ollus)
Esitys
Valtioneuvosto määrää pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä vuosiksi 2022 - 2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio