Viran täyttäminen OM/2021/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Jani Petteri Taskila Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marjo Liisa Katariina Wenho, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jussi Erno Olavi Kyllönen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari Olli Matti Johannes Rautsi

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Jani Petteri Taskilan 1.11.2021 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Marjo Liisa Katariina Wenhon 1.10.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Jussi Erno Olavi Kyllösen 1.10.2021 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Olli Matti Johannes Rautsin 1.10.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen