Viran täyttäminen OM/2021/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Helena Orvokki Karlsson Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Esko Johannes Urpio

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Helena Orvokki Karlssonin 1.10.2021 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Esko Johannes Urpion 1.10.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen