Viran täyttäminen OM/2021/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Helena Orvokki Karlsson Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Esko Johannes Urpio

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Helena Orvokki Karlssonin 1.10.2021 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Esko Johannes Urpion 1.10.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.