Valtioneuvoston asetus LVM/2021/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteeseen tehtävistä muutoksista

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia
Valtioneuvoston asetuksella saatettaisiin voimaan ne muutokset, joista Suomen ja Venäjän osapuolet ovat sopineet ja hyväksyneet 9 päivänä syyskuuta 2021 allekirjoittamallaan pöytäkirjalla tehtäväksi suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteeseen. Muutokset tulevat voimaan 9 päivänä lokakuuta 2021. Liikenne- ja viestintävirasto on sopimusten liitteiden mukainen toimivaltainen viranomainen Suomessa ja huolehtii siitä, että viraston sivuilta löytyvät ajantasaiset sopimuksen liitteet (www.traficom.fi).
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteeseen tehtävistä muutoksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen