Ohjelmat MMM/2021/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muuttaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Hyväksytään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muutosehdotus lähetettäväksi Euroopan komission hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muutosehdotuksen lähetettäväksi Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä esitetään muutettavaksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 rahoitussuunnitelmaa arvioitujen tulevaisuuden tarpeiden perusteella sekä vuoden 2021 III lisätalousarviossa linjatun, toimintaohjelmaan kohdennettavan 6 miljoonan euron lisärahoituksen sisällyttämiseksi ohjelman rahoitussuunnitelmaan. Lisärahoitus kohdennetaan kestävän vesiviljelyn ja jalostuksen ja kaupan toimenpiteisiin, joilla nopeutetaan kalatalouden yrityksien elpymistä koronavirusepidemiasta. Esitetyt rahoitussuunnitelman muutokset vahvistaisivat unionin painopisteen 2 (kestävä vesiviljely) rahoitusta yhteensä noin 4,4 miljoonalla eurolla ja painopisteen 5 (jalostus ja kauppa) rahoitusta noin 2,3 miljoonalla eurolla. Siirtoesitys vähentäisi painopisteen 1 (kestävä kalastus) rahoitusta yhteensä 172 000 euroa ja painopisteen 6 (meripolitiikka) rahoitusta 200 000 eurolla. Kansallisen rahoitusosuuden lisäys ja esitetyt siirrot mahdollistaisivat sen, että kaikissa painopisteissä olisi käytettävissä rahoitusta perusteltujen ja vaikuttavien hankkeiden rahoittamiseen sekä sen, että EU:n ja valtion osarahoitussuhteet vastaisivat Manner-Suomessa käytettävissä olevaa EU:n ja kansallisen määrärahan tilannetta kaikissa unionin painopisteissä. Tällöin ELY-keskukset kykenevät hyödyntämään täysimääräisesti käytettävissä olevan määrärahan hankkeiden rahoittamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen