Valtioneuvoston asetus MMM/2021/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Asia
Maaseudun yritystuesta annettua valtioneuvoston asetusta (80/2015) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetus mahdollistaa Euroopan unionin maaseuturahaston elpymisvarojen myöntämisen niin sanotulla siirtymäkaudella vuosina 2021 ja 2022. Asetukseen ehdotetut muutokset koskevat elpymisvaroista myönnettäviä investointitukia sellaisiin kohteisiin, joita ei ole Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 (maaseutuohjelma) kuluvan EU-rahoituskauden aikana tuettu. Elpymisvaroilla tuettavat investoinnit suunnataan kokonaiskestävällä tavalla toteutettaviin investointeihin, joilla on vahva ympäristö- ja ilmastomyönteinen painotus Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti, erityisesti investoinnit ympäristöystävälliseen teknologiaan. Lisäksi investoinneilla edistetään digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamista kaikkein pienimmissä yrityksissä, joiden rajalliset resurssit eivät yksinään riittäisi tällaisten investointien toteuttamiseen. Lisäksi elpymisvaroja kohdennetaan yrityksen perustamistukena omistajanvaihdosten edistämiseen ydin- ja harvaanasutulla maaseudulla. Elpymisrahoitusta koskevat myöntöpäätökset tehdään vuosina 2021–2022, ja niihin liittyvät maksupäätökset tulee tehdä kolmena myöntämistä seuraavana vuotena. Lisäksi samassa yhteydessä tehtäisiin 2 §:n määritelmiin säädöstekninen muutos, koska kansallisen tukialuejaon perustana olevat säädökset on uudistettu. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Maaseuturahaston elpymisvälineeseen (EU-osuus 100 %) sisältyvät maaseudun yritystukien avustukset rahoitetaan momentilta 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) ja ovat osa EU:n komission 4.8.2021 hyväksymää maaseutuohjelman muutosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen