Hallituksen esitys OKM/2021/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

HE 177/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Katariina Simonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330273
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkimustietovarannosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä olisi ylläpitää valtakunnallista tutkimustietovarantoa, johon tallennettaisiin Suomessa tehtävään tutkimukseen liittyviä tietoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimisi tutkimustietovarannon rekisterinpitäjänä. Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi oikeus luovuttaa tietoja tutkimustietovarantoon, tietojen luovuttajien huolellisuusvelvoitteesta sekä tutkimustoimijoiden tiedonsaantioikeuksista sekä tutkimustietovarannon avoimesta tietopalvelusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tutkimustietovarannosta
Vaikutukset
Tutkimustietovaranto luo kattavan näkymän suomalaiseen tutkimukseen. Tutkimustietovaranto palvelee tutkijoita, tutkimustoimijoita, muita sidosryhmiä sekä kokonaisuutena parantaa tieteen ja tutkimuksen näkyvyyttä. Tutkimustietovarannon kehitys tapahtuu olemassa olevien kehittämisrahojen uudelleen kohdentamisella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen