Vuokrasopimus SM/2021/86

« Raha-asiainvaliokunta 30.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Vuokrasopimuksen solmiminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa uudesta materiaalikeskuksesta, varavoimakoneesta ja tarvittavista liikennejärjestelyistä Ivalon kasarmialueelle

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Jari Tolppanen, Teknillisen osaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5420401
Asia
Ivalon kasarmialue on rakennettu vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun alussa. Useiden organisaatiomuutosten ja sopeuttamisohjelmien seurauksena pääosa Rajavartiolaitoksen Ylä-Lapin toiminnoista tukeutuu nyt Ivalon kasarmialueelle ja keskittäminen jatkuu tulevina vuosina. Kasarmin rakennuskanta on monelta vuosikymmeneltä. Toimitilat eivät enää ole muuttuneen toimintaympäristön ja kehittyvien tehtävien vaatimusten mukaisia. Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos ovat yhdessä tehneet kasarmialueen kehittämisen kokonaistarkastelun. Ivalon kasarmialueen kehittämissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan materiaalikeskusrakennus, varavoimakone ja toteutetaan tarvittavat liikennejärjestelyt, sekä puretaan vanha koiratalo ja räjähdysainevarasto. Rajavartiolaitoksella on valmius tehdä vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Sopimus olisi 12 kuukauden irtisanomisajalla ja kohteiden jäännösarvovastuu vuokra-ajan alkamishetkellä 4.288.486 euroa. Vuokrasopimus alkaisi 1.10.2022. Vuokrasopimus tehdään, mikäli valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä ja sisäministeri sen jälkeen antaa Rajavartiolaitokselle valtuuden sopimuksen solmimiseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ivalon kasarmialueen kehittämisen ensimmäisen vaiheen lisävuokrakustannukset olisivat yhteensä 4.557.460 euroa 10 vuodessa. Kalustamis- ja varustamiskustannukset sekä turvallisuusjärjestelmien rakentamiskustannukset olisivat yhteensä 350.000 euroa. Tämän Ivalon kasarmialueen kehittämisen ensimmäisen vaiheen vuokramenojen tarkempi erittely sekä koko hankkeen arvioitu tuleva kokonaisinvestointimäärä ilmenee liitteenä olevasta muistiosta. Ensimmäisen vaiheen mukaisiin menoihin sitoutuminen voidaan hoitaa Julkisen talouden suunnitelmaan 2022-2025 momentille 26.20.01 suunnitellun määrärahan puitteissa. TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET: Rajavartiolaitoksen käyttöön rakennettavat uusi materiaalikeskusrakennus, liikennejärjestelyt ja varavoimakone ovat Ivalon kasarmialueen kehittämisen ensimmäinen vaihe ja se mahdollistaa varastotoimintojen siirtämisen pois purettavasta kasarmirakennuksesta ja kehittämissuunnitelman toteuttamisen jatkamisen suunnitellusti. Rajavartiolaitoksen henkilöstö saisi näin käyttöönsä Ivalossa terveelliset, turvalliset, toiminnalliset ja taloudelliset toimitilat vuoden 2022 loppuun mennessä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio