Valtiovarainministeriön asetus VM/2021/148

« Raha-asiainvaliokunta 30.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Reetta Varjonen-Ollus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530703
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että uusien vero- ja maksutuottoarvioiden perusteella valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistaminen ehdotetulla tavalla kasvattaa verovuodelta 2021 valtiolle tilitettävää osuutta noin 414 miljoonalla eurolla ja alentaa kuntien osuutta noin 346 miljoonalla eurolla, seurakuntien osuutta noin 20 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitoksen osuutta noin 47 miljoonalla eurolla. Muutos huomioidaan valtion IV lisätalousarviossa vuoden 2021 aikana tilitettävien verojen muutoksen ollessa noin 386 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta