Poikkeuslupa STM/2021/182

« Raha-asiainvaliokunta 30.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeusluvan hyväksyminen. Poikkeuslupa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Helsingin kaupunki; Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, uudisrakennus).

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kirsi Kaikko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163545
Asia
Helsingin kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa rakennustöiden osalta vuosina 2023-2027 toteutettavaan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeeseen. Kyseessä on uudisrakennus, joka tulee kaupungin kokonaan omistaman yhtiön omistukseen. Päätöksellä esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin hakemus poikkeusluvasta, joka sisältää tilojen rakentamisen kaupungin terveysasemalle, psykiatria- ja päihdevastaanotolle, nuorten ja aikuisten sosiaalityölle, fysio- ja toimintaterapialle, laboratorio- ja kuvantamispalveluille sekä tiloja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuvantamiselle ja laboratoriolle. Samalla kaupungille annetaan lupa siirtää myönnettävä poikkeuslupa kaupungin kokonaan omistamalle kiinteistöyhtiölle. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1057/2017) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on (4/2019 RKI 103,9) yhteensä 84,2 miljoonaa euroa ja laajuus 16 383 brm2, 11 990 htm2, josta lupapäätöksen kohteena oleva terveys- ja hyvinvointikeskuksen osuus on 10 680 htm2. Arvio terveys- ja hyvinvointikeskuksen kustannuksesta, laskettuna laajuudelle 10 680 htm2, koko hankkeen huoneistoneliöhinnalla 7 023 euroa/htm2 on 75 miljoonaa euroa, kustannustasossa 4/2019 (THI 184,9). Investoinnin suunniteltu poistoaika on 30 vuotta, korko 3 %.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta