Muutos työryhmän kokoonpanossa OM/2021/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Kansalliskielistrategian ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen, p. 029 5150134

Asia

Valtioneuvosto on 14.1.2021 asettanut uuden kansalliskielistrategian valmisteluun ohjausryhmän toimikaudeksi 14.1. - 31.12.2021. Li Anderssonin palattua opetusministeriksi häntä esitetään ohjausryhmän jäseneksi entisen opetusministerin Jussi Saramon tilalle. Ohjausryhmän sihteeristön asiantuntijasihteeri, erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen on siirtynyt muihin tehtäviin opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlssonia hänen tilalle sihteeristöön.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää entiselle opetusministeri Jussi Saramolle eron kansalliskielistrategian ohjausryhmän jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalle opetusministeri Li Anderssonin ohjausryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2021 saakka. Valtioneuvosto myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön entiselle erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänniselle eron kansalliskielistrategian ohjausryhmän sihteeristöstä ja nimittää hänen tilalle neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlssonin ohjausryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2021 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.