Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 VN 107/2021

Istunnon ajankohta 30.9.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

30.9.2021 14.04 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mika Niemelä, Johtaja p.+35 8295062135

Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Krista Turunen, Hallitussihteeri p.+35 8295047178

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvokselle

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.