Valtioneuvoston asetus TEM/2021/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Asia
Asetuksella järjestettäisiin työ- ja elinkeinotoimistojen toimivaltaa työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa. Työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun työssäolovelvoitteen lakkaamisen toteaisi kukin työ- ja elinkeinotoimisto omalla toimialueellaan, eikä asiaa käsiteltäisi keskitetysti Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Muutoksen merkitys on vähäinen. Työ- ja elinkeinotoimistoille on varattu mahdollisuus kommentoida luonnosta. Kommentin antaneet toimistot kannattivat muutosta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia, eikä vaikutuksia työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen