Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston päätöksistä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian ja Tunisian tasavaltojen ja Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta

U 54/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Helinä Teittinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342017
Asia
Neuvosto on tehnyt 28.6.2021 päätökset EU-tason lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta Armenian, Tunisian ja Ukrainan kanssa. Sopimukset ovat luonteeltaan sekasopimuksia, ja niiden tavoitteena on avata lentoliikennemarkkinat sopimusosapuolten välillä sekä varmistaa sääntelyn yhtenäistäminen ja tasapuolinen kilpailuasetelma.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen