Valtionyhtiön perustaminen TEM/2021/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mika Niemelä, Johtaja p.+35 8295062135
Asia
Päätöksellä valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama osakeyhtiö ja allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet merkintähintaan nolla euroa ja maksamaan muut yhtiön perustamis- sekä yhtiön toiminnan käynnistämisen kannalta tarpeelliset kustannukset.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön perustamaan uuden valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön ja allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet merkintähintaan nolla euroa ja maksamaan muut yhtiön perustamis- sekä yhtiön toiminnan käynnistämisen kannalta tarpeelliset kustannukset
Vaikutukset
Osakeyhtiön perustaminen muodostaa valtiolle yksinoikeuden perustettavan osakeyhtiön toiminimeen. Nyt ehdotettavalla menettelyllä suljetaan pois riski siitä, että jokin muu taho kuin Suomen valtio hankkisi yksinoikeuden toiminimeen, jota ehdotetaan perustettavan yhtiön toiminimeksi vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä eduskunnalle annettavassa, yhtiötä koskevassa hallituksen esityksessä. Yhtiötä koskevan lain hyväksymisen jälkeinen pääomitus tuodaan valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, jonka jälkeen myös yhtiön toiminta käynnistetään. Valtio tulee omistamaan 100 prosenttia perustettavaksi ehdotettavan yhtiön osakkeista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio