Hallituksen esitys TEM/2021/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

HE 158/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Asia
Maakaasun varastointivelvoite kohdistuisi maakaasulaitoksiin, joita ovat maakaasua tai nesteytettyä maakaasua käyttävät, vähittäismyyvät tai jälleenmyyvät elinkeinonharjoittajat. Maakaasun maahantuojien osuus varastointivelvoitteesta siirtyisi maakaasulaitoksille. Varastointivelvoitteesta vapauttamista koskeva alaraja poistettaisiin, ja uudelle kivihiilen, öljyn tai maakaasun varastointivelvolliselle ei enää myönnettäisi helpotusta. Oikaisuvaatimus otettaisiin käyttöön muutoksenhaun ensi vaiheena. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Maakaasun, kivihiilen ja öljyn huoltovarmuuden kannalta tilanteessa ei arvioida tapahtuvan muutoksia. Maakaasun velvoitevarastointia koskevan järjestelmän kokonaiskustannukset saattavat nousta hieman, koska velvoite kohdistuu muutaman ison toimijan sijaan useampaan pienempään toimijaan ja mittakaavaetu menetetään.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen