Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OKM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa koskevan hakemuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Petteri Kauppinen, Opetusneuvos p.+35 8295330147
Asia
Kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Atte Jääskeläiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa hakemus, jolla Suomi hakee pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuurille eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa kansliapäällikkö Anita Lehikoisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Atte Jääskeläisen allekirjoittamaan Suomen hallituksen puolesta Euroopan komissiolle osoitetun hakemuksen, jolla Suomi hakee eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurille
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen