Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen SM/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566
Asia

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään nimitettäväksi oikeustieteen maisteri Juha Vehmaskoski ajalle 1.10.2021 - 31.7.2022 kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen oikeustieteen maisteri Juha Vehmaskosken ajalle 1.10.2021 -31.7.2022 kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.