Muutos lautakunnan kokoonpanossa VM/2021/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Sami Kivivasara, Hallitusneuvos p.+35 8295530023
Asia
Tiedonhallintalautakunnan puheenjohtaja Irja Peltonen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenen tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tiedonhallintalautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Tommila (työ- ja elinkeinoministeriö) on antanut suostumuksensa puheenjohtajaksi nimittämiselle. Yhteiskuntatieteiden maisteri, oikeustieteenmaisteri, varatuomari, erityisasiantuntija Marja Penttilä (sosiaali- ja terveysministeriö) on antanut suostumuksensa Päivi Tommilalta vapautuvaan varapuheenjohtajan tehtävään nimittämiseksi. Esitetyt henkilöt täyttävät säädetyt pätevyysvaatimukset ja he ovat palvelussuhteessa tiedonhallintalaissa tarkoitettuun tiedonhallintayksikköön tai viranomaiseen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Irja Peltoselle tiedonhallintalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja vapauttaa Päivi Tommilan tiedonhallintalautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä 1 lokakuuta 2021 lukien. Valtioneuvosto nimittää Irja Peltosen tilalle tiedonhallintalautakunnan puheenjohtajaksi filosofian maisteri Päivi Tommilan 1 lokakuuta 2021 alkaen lautakunnan 31 tammikuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto nimittää Päivi Tommilan tilalle tiedonhallintalautakunnan varapuheenjohtajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Marja Penttilän 1 lokakuuta 2021 alkaen lautakunnan 31 tammikuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Perustelumuistio