Viran täyttäminen OKM/2021/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö p.+35 8295330182
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Opetushallituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajan virkaan kasvatustieteiden kandidaatti Kirsi Heinivirran 11.10.2021 - 10.10.2026 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.