Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2021/181

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Eva Aalto, Hallitussihteeri p.029 5163125
Asia

Oikeustieteen maisteri Hanna Tossavainen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenen tehtävästä.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Hanna Tossavaiselle sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenen tehtävästä 30 päivästä syyskuuta 2021 alkaen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio