Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/167

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (HE 118/2021 vp, EV 122/2021 vp)

HE 118/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Osastopäällikkö Taneli Puumalainen, p. 029 5163280
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen