Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/138

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi (HE 119/2021 vp; EV 125/2021 vp)

HE 119/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen