Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/94

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 102/2021 vp; EV 120/2021 vp)

HE 102/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Sari Alho, p. +35 8295049007
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen