Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/182

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 239/2020 vp; EV 119/2021 vp)

HE 239/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen