Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/133

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2021 vp; EV 124/2021 vp)

HE 125/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. +358 295 530 238

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä lain arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 8 päivänä lokakuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.